Nhạc Trẻ
Dreamer Iam B
Thiên Đường Phương Uyên - Awan
Tiễn COVID Lê Thiện Hiếu - Bộ Y Tế
Don't Make Me Chơi Vơi VicKyBraak - Twall
Vì Sao Trong Lòng Tôi Lương Chấn Nam
Sống Vươn Cao Tiêu Châu Như Quỳnh - Nguyễn Duyên Quỳnh
Em Quá Vô Tâm Bảo Khanh
Đêm Cuối Cho Nhau Dương Anh Tâm