Nhạc Trữ Tình

LK Áo Mới Cà Mau Kim Thoa (Hoa Hậu)
Mai Xuân Vũ Phong Sơn
Xuân Nay Đã Về Vy Thúy Hằng
Bình Dương Hương Sắc Dịu Dàng Lê Như - Vương Đại Thành
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Cung đàn có em Chế Thanh - VŨ HẢI
Tình Ngăn Đôi Bờ Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Trở Về Quốc Quốc
Cây Bã Đậu Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Kilomet Beat Duy Khiêm Ngố - Hannie
Nếu Xuân Này Vắng Anh Dương Hồng Loan