Nhạc Trẻ
Sau Hôm Nay Nguyễn Hữu Kha
Ký Ức Buồn Nguyễn Tân
Tâm Tình Rum - Chees
Anh Đã Sai Lương Chấn Nam
Độc Thoại Một Mình Nguyễn Đình Vũ
Giá Như Em Biết Nguyễn Đình Chương
Nhớ quê Nguyễn Minh Anh
Cũng Lâu Rồi Pyshu - Lynh Khúc