Nhạc Trữ Tình

Lk Tình Nghèo Có Nhau Lưu Ánh Loan - Various Artists
Nhẫn Cỏ Cho Em Ân Thiên Vỹ
Nhớ Về Em Cao Hoàng Nghi
Biển Tình Diễm Thùy
Người Hàng Xóm Lâm Bảo Phi
Ngày Đá Đơm Bông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chân thành Tuấn Quang
Lk Áo mới Cà Mau Nhật Quốc - Tấn Quốc
Thao Thức Vì Em Nguyễn Thành Viên
Có Thế Thôi Trần Xuân