Nhạc Trẻ
Đời 2 GMEZ - ENKAY
Dân IT Bao Dai
Hương Ngọc Lan (Noo's Chill Night 3) Noo Phước Thịnh - Mỹ Linh
Bạn Xưa Meow Lac
Xoá (Erase) Beat Cáo - Cryst B Anh
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru
Hồng không gai Winno - SpideyBoy
Đơn Giản Anh Yêu Em Hồ Quốc Việt
Nhỡ Nhiều ca sĩ