Nhạc Trẻ

Khoảng Cách Đôi Ta Châu Khải Phong
Ngôi Sao Bay (Guitar) Lương Chấn Nam
Đêm Cuối S.U.N - Phiu Sao
Tội Lỗi Tăng Phúc
Deja YOU Coldie - Thiện Hưng
Trách Do Anh M-Roy - Julian.K
Ya U Know 2T - Venn
Destiny Park Jung Min - Hari Won
SELD Bio SAP - Sawty