Nhạc Trẻ
Hạnh Phúc Mong Manh Đàm Vĩnh Hưng
Kết Thúc Để Bắt Đầu Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ
SunShine Vĩnh Hoàng - gilo
Anh Ơi anh Cam
Giác Quan Tình Yêu Lương Chấn Nam
Mơ Tình Nguyễn Việt Quang - Quyen
Hãy Đàn Lên Đàm Vĩnh Hưng - Song Tú
Ngày Xa Em Đàm Vĩnh Hưng
Xuân Xa Mẹ Đàm Vĩnh Hưng
Bởi Thế Ta Yêu Nhau Đàm Vĩnh Hưng