Nhạc Trẻ

Cứ Ngỡ Thanh Hà
Chợt Nhận Ra (Ballad) Lương Chấn Nam
Bad Girl MSC - B-Rider
Hai Mình Cùng Đi TD.Ondamic - Iri
Thầy Ơi Hoàng Nghi Lâm
Lặng Lẽ StillaD Tùng Dương
Bố đang nấu cơm

Dalink Studio

01
Đại Minh Tinh

Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền

04
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03