Nhạc Việt
Cõi Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đông về có gấu Nhạc không lời
Phố Đinh Mạnh Ninh
So Close Binz - Phương Ly
Đêm tụng kinh pháp hoa Trường Sơn - Thích Nhuận Thanh
Giã Từ Trọng Phúc - Phương Jimmy
Tiết Xuân Đan Trường
Khóc lần cuối Yến Phương
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06