Em gái mưa
Hương Tràm
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221 cước phí 3,000đ/bài/tháng
Tải Mã nhạc chờ
Lượt nghe
Lượt tải
Thích
16,571
58,477
25
16,224
14,867
28
4,305
4,308
4
4,794
4,267
3
6,532
1,938
10
2,751
1,786
4
525
1,625
1
1,165
1,591
0
1,683
1,258
1
678
817
0
1,322
724
3
1,135
681
1
871
325
1
503
325
0
632
231
0
545
193
0
641
149
1
559
97
0
659
45
2
720
42
0
962
36
3