Everything Has Changed

Sáng tác:
Không rõ

Lượt tải : 24

Giá: 3000

Mã: 934277

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 13

Giá: 3000

Mã: 8911323

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 13

Giá: 3000

Mã: 715255

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 332

Giá: 3000

Mã: 6363949

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Để tải bài hát làm nhạc chờ, nhấn phím ‘Tải’ hoặc soạn tin BH MãSốBàiHát gửi 1221

Để tặng bài hát làm nhạc chờ cho thuê bao khác, nhấn nút ‘Tặng’ rồi nhập số thuê bao. Hoặc soạn tin TANG MãSốBàiHát SĐT tặng gửi 1221.

Imuzik nhạc chờ là dịch vụ cho phép khách hàng cài đặt các bản nhạc, ca khúc hoặc những âm thanh độc đáo để người gọi đến được thưởng thức trong khi chờ người nghe nhấc máy.

Xem hướng dẫn sử dụng dịch vụ
Cài đặt nhạc chờ trong Bộ sưu tập cá nhân của bạn

Lời bài hát


Everything Has Changed

---

All I knew this morning when I woke

Is I know something now, know something now I didn't before

And all ...