I dont believe in you
Noo Phước Thịnh
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221 cước phí 3,000đ/bài/tháng
Tải Mã nhạc chờ
Lượt nghe
Lượt tải
Thích
369
2,160
0
10
520
0
196
282
0
126
277
1
84
254
0
28
242
0
44
241
1
24
239
0
18
230
0
10
225
0
17
218
0
17
203
0
13
193
0
16
185
0
16
174
0
21
160
0
7
149
0
8
138
0
10
124
0
5
121
0
11
107
0
5
106
0
14
78
0
16
65
0
19
37
0
Mình anh

Noo Phước Thịnh - Nguyễn Hoàng Duy

2,331
Tự nguyện

Noo Phước Thịnh - Đức Tuấn

1,104
Chuc Tet moi nha

Hồ Ngọc Hà - Noo Phước Thịnh

2,614