Style

Trình bày:
Taylor Swift
Sáng tác:
Không rõ

Lượt tải : 202

Giá: 3000

Mã: 9199719

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 1735

Giá: 3000

Mã: 5219

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 89

Giá: 3000

Mã: 9199732

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 8

Giá: 3000

Mã: 8765434

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 16

Giá: 3000

Mã: 5222853

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Để tải bài hát làm nhạc chờ, nhấn phím ‘Tải’ hoặc soạn tin BH MãSốBàiHát gửi 1221

Để tặng bài hát làm nhạc chờ cho thuê bao khác, nhấn nút ‘Tặng’ rồi nhập số thuê bao. Hoặc soạn tin TANG MãSốBàiHát SĐT tặng gửi 1221.

Imuzik nhạc chờ là dịch vụ cho phép khách hàng cài đặt các bản nhạc, ca khúc hoặc những âm thanh độc đáo để người gọi đến được thưởng thức trong khi chờ người nghe nhấc máy.

Xem hướng dẫn sử dụng dịch vụ
Cài đặt nhạc chờ trong Bộ sưu tập cá nhân của bạn

Lời bài hát

Midnight, you come and pick me up
No headlights
Long drive, could end in burning flames or paradise
Fade into view, it's been a while since I have even heard from you
I should just ...