Bảng xếp hạng Việt Nam
Nâng Chén Tiêu Sầu
Bích Phương
Mơ Một Giấc Mơ Nguyễn Đình Vũ - Tăng Phúc
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Hạ Tan Sean - Tweny
Em Là Thiên Thần Leslie - Nancy
Ai Cùng Em Phúc Hoàng
Dáng Xinh Bùi Công Nam
Cơn Mưa Rào Văn Mai Hương - Negav
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền