Băng Nhi

Không có Album

Bài hát

Tính Em Chung Tình

Băng Nhi | Lượt nghe : 275 | Lượt tải : 0

Trách Tình

Băng Nhi | Lượt nghe : 114 | Lượt tải : 0

Vọng Cổ Buồn

Băng Nhi | Lượt nghe : 102 | Lượt tải : 0

Vọng Khúc Cung Sầu

Băng Nhi | Lượt nghe : 105 | Lượt tải : 0

Xa Miền Trung

Băng Nhi | Lượt nghe : 130 | Lượt tải : 0

Trách Ai Vô Tình

Băng Nhi | Lượt nghe : 99 | Lượt tải : 0

Thương Quá Cha Tôi

Băng Nhi | Lượt nghe : 104 | Lượt tải : 0

Thương Chị (ft Vương Như Tâm)

Băng Nhi | Lượt nghe : 108 | Lượt tải : 0

Quê Hương Ba Miền

Băng Nhi | Lượt nghe : 105 | Lượt tải : 0

Nỗi Lòng Người Ca Sĩ

Băng Nhi | Lượt nghe : 111 | Lượt tải : 0

Nhạt Nắng

Băng Nhi | Lượt nghe : 98 | Lượt tải : 0

Ngợi Ca Quê Hương Em

Băng Nhi | Lượt nghe : 102 | Lượt tải : 0

Ngày Xưa Anh Nói

Băng Nhi | Lượt nghe : 100 | Lượt tải : 0

Ngày Đá Đơm Bông

Băng Nhi | Lượt nghe : 109 | Lượt tải : 0

Miền Trung Quê Em (ft Tín Nguyễn)

Băng Nhi | Lượt nghe : 111 | Lượt tải : 0

Không có video

Tiểu sử

Tên thật: Băng Nhi

Thể loại: Nhạc Trữ Tình

Ngày sinh: Ngày 16/08

Thông tin