Bảo Kun

Không có Album

Bài hát

Đừng đi đâu nhé

Bảo Kun | Lượt nghe : 89 | Lượt tải : 0

Ăn Tết

Hoàng Rapper, Bảo Kun | Lượt nghe : 183 | Lượt tải : 0

Tâm Sự Với Người Lạ

Bảo Kun | Lượt nghe : 202 | Lượt tải : 0

Tâm Sự Với Người Lạ (English Ver.)

Bảo Kun | Lượt nghe : 222 | Lượt tải : 0

Hãy hứa

Hoàng Tôn, Bảo Kun | Lượt nghe : 826 | Lượt tải : 0

Only You (Ver. BK)

Bảo Kun | Lượt nghe : 233 | Lượt tải : 0

We Don't Talk Anymore (Vietnamese Cover )

Bảo Kun | Lượt nghe : 1244 | Lượt tải : 0

Xin Lỗi

Bảo Kun | Lượt nghe : 232 | Lượt tải : 0

Nhạt Ký

Bảo Kun | Lượt nghe : 264 | Lượt tải : 0

Yêu một người

Chi Dân, Bảo Kun | Lượt nghe : 820 | Lượt tải : 0

Yêu một người

Chi Dân, Bảo Kun | Lượt nghe : 699 | Lượt tải : 0

Ai đã muốn chia tay beat

Bảo Kun, Huy Nam | Lượt nghe : 359 | Lượt tải : 0

Đồng ý nha

Bảo Kun, Huy Nam | Lượt nghe : 986 | Lượt tải : 0

Đồng ý nha

Bảo Kun, Huy Nam | Lượt nghe : 1146 | Lượt tải : 0

Không có video

Tiểu sử

Tên thật: Bảo Kun

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin