Bảo Kun

Không có Album

Bài hát

Ăn Tết

Hoàng Rapper, Bảo Kun | Lượt nghe : 70 | Lượt tải : 0

Tâm Sự Với Người Lạ

Bảo Kun | Lượt nghe : 112 | Lượt tải : 0

Tâm Sự Với Người Lạ (English Ver.)

Bảo Kun | Lượt nghe : 124 | Lượt tải : 0

Hãy hứa

Hoàng Tôn, Bảo Kun | Lượt nghe : 492 | Lượt tải : 0

Only You (Ver. BK)

Bảo Kun | Lượt nghe : 139 | Lượt tải : 0

We Don't Talk Anymore (Vietnamese Cover )

Bảo Kun | Lượt nghe : 1093 | Lượt tải : 0

Xin Lỗi

Bảo Kun | Lượt nghe : 132 | Lượt tải : 0

Nhạt Ký

Bảo Kun | Lượt nghe : 157 | Lượt tải : 0

Yêu một người

Chi Dân, Bảo Kun | Lượt nghe : 446 | Lượt tải : 0

Yêu một người

Chi Dân, Bảo Kun | Lượt nghe : 408 | Lượt tải : 0

Ai đã muốn chia tay beat

Bảo Kun, Huy Nam | Lượt nghe : 224 | Lượt tải : 0

Đồng ý nha

Bảo Kun, Huy Nam | Lượt nghe : 892 | Lượt tải : 0

Đồng ý nha

Bảo Kun, Huy Nam | Lượt nghe : 1024 | Lượt tải : 0

Ai đã muốn chia tay

Bảo Kun, Huy Nam | Lượt nghe : 293 | Lượt tải : 0

Không có video

Tiểu sử

Tên thật: Bảo Kun

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin