Carolina Liar

Album

Bài hát

Beautiful People

Carolina Liar, Cher Lloyd | Lượt nghe : 788 | Lượt tải : 39

California Bound

Carolina Liar | Lượt nghe : 668 | Lượt tải : 18

Show Me What I'm Looking For

Carolina Liar | Lượt nghe : 770 | Lượt tải : 79

Better Alone

Carolina Liar | Lượt nghe : 781 | Lượt tải : 73

Beautiful World

Carolina Liar | Lượt nghe : 804 | Lượt tải : 77

Done Stealin

Carolina Liar | Lượt nghe : 793 | Lượt tải : 70

All That Shit Is Gone

Carolina Liar | Lượt nghe : 682 | Lượt tải : 38

California Bound

Carolina Liar | Lượt nghe : 690 | Lượt tải : 38

Something To Die For

Carolina Liar | Lượt nghe : 789 | Lượt tải : 64

Last Night

Carolina Liar | Lượt nghe : 779 | Lượt tải : 62

Simple Life

Carolina Liar | Lượt nghe : 728 | Lượt tải : 37

Coming To Terms

Carolina Liar | Lượt nghe : 718 | Lượt tải : 35

When You Are Near

Carolina Liar | Lượt nghe : 777 | Lượt tải : 71

I'm Not Over

Carolina Liar | Lượt nghe : 763 | Lượt tải : 68

Last Night

Carolina Liar | Lượt nghe : 782 | Lượt tải : 70

Không có video

Tiểu sử

Tên thật: Carolina Liar

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Tên thật: Carolina Liar

Ngày sinh: 2006 - Quốc gia: United States

Nguồn gốc: Nam Carolina, Hoa Kỳ
Thể loại: Alternative rock, indie rock
Năm hoạt động 2006-nay
Nhãn: Atlantic

Thông tin

Yêu thích 0 FANS

Tên thật: Carolina LiarNgày sinh: 2006 - Quốc gia: United StatesNguồn gốc: Nam Carolina, Hoa Kỳ Thể loại: Alternative rock, indie rock Năm hoạt động 2006-nay Nhãn: Atlantic