Cher Lloyd

Album

Bài hát

Really don't care

Demi Lovato, Cher Lloyd | Lượt nghe : 2798 | Lượt tải : 108

Rum & Raybans

Sean Kingston, Cher Lloyd | Lượt nghe : 609 | Lượt tải : 12

Oath

Cher Lloyd, Becky G | Lượt nghe : 748 | Lượt tải : 81

Superhero

Cher Lloyd | Lượt nghe : 1200 | Lượt tải : 103

Playa Boi

Cher Lloyd | Lượt nghe : 859 | Lượt tải : 73

Beautiful People

Carolina Liar, Cher Lloyd | Lượt nghe : 716 | Lượt tải : 39

Oath

Cher Lloyd, Becky G | Lượt nghe : 947 | Lượt tải : 81

Behind The Music

Cher Lloyd | Lượt nghe : 787 | Lượt tải : 83

Grow Up

Busta Rhymes, Cher Lloyd | Lượt nghe : 780 | Lượt tải : 69

Swagger Jagger

Cher Lloyd | Lượt nghe : 922 | Lượt tải : 89

Want You Back

Cher Lloyd | Lượt nghe : 853 | Lượt tải : 44

Empire State of Mind Parts I & II (Medley)...

Cher Lloyd | Lượt nghe : 754 | Lượt tải : 15

Stay

Cher Lloyd | Lượt nghe : 748 | Lượt tải : 39

Just Be Good To Me

Cher Lloyd | Lượt nghe : 228 | Lượt tải : 18

stay

Cher Lloyd | Lượt nghe : 371 | Lượt tải : 84

Tiểu sử

Tên thật: Cher Lloyd

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Tên thật: Cher Lloyd

Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: United Kingdom

Thông tin

Yêu thích 0 FANS

Tên thật: Cher Lloyd Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: United Kingdom