Ed Sheeran

Không có Album

Bài hát

Shape of you

Ed Sheeran | Lượt nghe : 6022 | Lượt tải : 0

Photograph

Ed Sheeran | Lượt nghe : 577 | Lượt tải : 0

Dark Times

The Weeknd, Ed Sheeran | Lượt nghe : 1091 | Lượt tải : 0

Everything Has Changed

Taylor Swift, Ed Sheeran | Lượt nghe : 5781 | Lượt tải : 295

Watchtower

Devlin, Ed Sheeran | Lượt nghe : 1323 | Lượt tải : 39

The A Team

Ed Sheeran | Lượt nghe : 1110 | Lượt tải : 11

Lego House 

Ed Sheeran | Lượt nghe : 2238 | Lượt tải : 14

You Need Me I Dont Need You Josef III (Remix)

Ed Sheeran | Lượt nghe : 429 | Lượt tải : 0

Tiểu sử

Tên thật: Christopher Edward "ed" Sheeran

Thể loại:

Ngày sinh: 17/02/1991

Tên thật: Christopher Edward "Ed" Sheeran

Sinh ngày : 17/02/1991

Quốc gia: United Kingdom

Thông tin

Yêu thích 5 FANS

Tên thật: Christopher Edward "Ed" Sheeran Sinh ngày : 17/02/1991 Quốc gia: United Kingdom