G Dragon

Video của ca sĩ

Không có Album

Không có Bài hát

Tiểu sử

Tên thật: G Dragon

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin

Yêu thích 34 FANS