Jessie Ware

Album

Bài hát

Want Your Feeling

Jessie Ware | Lượt nghe : 534 | Lượt tải : 0

Cruel

Jessie Ware | Lượt nghe : 811 | Lượt tải : 0

Desire

Jessie Ware | Lượt nghe : 499 | Lượt tải : 0

Sweetest Song

Jessie Ware | Lượt nghe : 601 | Lượt tải : 0

Keep On Lying

Jessie Ware | Lượt nghe : 504 | Lượt tải : 0

Pieces

Jessie Ware | Lượt nghe : 808 | Lượt tải : 0

Kind Of Sometimes Maybe

Jessie Ware | Lượt nghe : 485 | Lượt tải : 0

You And I (Forever)

Jessie Ware | Lượt nghe : 565 | Lượt tải : 0

Champagne Kisses

Jessie Ware | Lượt nghe : 531 | Lượt tải : 0

Running (Acoustic)

Jessie Ware | Lượt nghe : 839 | Lượt tải : 70

Wildest Moments (Acoustic)

Jessie Ware | Lượt nghe : 875 | Lượt tải : 75

What You Won't Do For Love

Jessie Ware | Lượt nghe : 980 | Lượt tải : 31

Strangest Feeling

Jessie Ware | Lượt nghe : 826 | Lượt tải : 71

Something Inside

Jessie Ware | Lượt nghe : 848 | Lượt tải : 72

Taking In Water

Jessie Ware | Lượt nghe : 739 | Lượt tải : 28

Tiểu sử

Tên thật: Jessie Ware

Thể loại:

Ngày sinh: 15/10/1985

Tên thật: Jessie Ware

Ngày sinh: 15/10/1985

Quốc gia: United Kingdom

Thông tin

Yêu thích 0 FANS

Tên thật: Jessie Ware Ngày sinh: 15/10/1985 Quốc gia: United Kingdom