Lâm Bảo Phi

Không có Album

Bài hát

Thói Đời

Lâm Bảo Phi, Đan Phong | Lượt nghe : 72 | Lượt tải : 0

Vầng Trán Suy Tư

Lâm Bảo Phi | Lượt nghe : 40 | Lượt tải : 0

Tình Tri Kỷ

Mai Tuấn, Lâm Bảo Phi | Lượt nghe : 48 | Lượt tải : 0

Thoáng Giấc Mơ Qua

Lâm Bảo Phi, Vy Thúy Hằng | Lượt nghe : 48 | Lượt tải : 0

Sa Mưa Giông

Lâm Bảo Phi, Phan Thanh | Lượt nghe : 43 | Lượt tải : 0

Ru Con Thuyền Mộng

Lâm Bảo Phi, Phan Thanh | Lượt nghe : 43 | Lượt tải : 0

Người Đã Như Mơ

Lâm Bảo Phi, Phan Thanh | Lượt nghe : 53 | Lượt tải : 0

Không Mẹ

Lâm Bảo Phi, Phan Thanh | Lượt nghe : 44 | Lượt tải : 0

Hồng Ngự Mang Tên Em

Lâm Bảo Phi | Lượt nghe : 40 | Lượt tải : 0

Hoa Sứ Nhà Nàng Ver 2

Lâm Bảo Phi | Lượt nghe : 47 | Lượt tải : 0

Gặp Lại Cố Nhân

Lâm Bảo Phi | Lượt nghe : 49 | Lượt tải : 0

Bông Ô Môi

Lâm Bảo Phi, Phan Thanh | Lượt nghe : 46 | Lượt tải : 0

Chiều Cuối Tuần

Lâm Bảo Phi, Phước Lộc | Lượt nghe : 390 | Lượt tải : 0

Nói với người tình

Giáng Tiên, Lâm Bảo Phi | Lượt nghe : 142 | Lượt tải : 0

Không có video

Tiểu sử

Tên thật:

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin