Lê Sang

Lê Sang

Không có Album

Bài hát

Vĩnh Long Quê Em

Lê Sang, Mai Lệ Quyên | Lượt nghe : 0 | Lượt tải : 0

Hoa Cài Mái Tóc

Lê Sang, Mai Lệ Quyên | Lượt nghe : 44 | Lượt tải : 0

Tôi Vẫn Nhớ

Lê Sang, Mai Lệ Quyên | Lượt nghe : 58 | Lượt tải : 0

Xuân Quê Tôi

Lê Sang, Mai Lệ Quyên | Lượt nghe : 72 | Lượt tải : 0

Thương Về Miền Trung

Lê Sang, Lưu Ánh Loan | Lượt nghe : 81 | Lượt tải : 0

Huế Thương

Lê Sang | Lượt nghe : 66 | Lượt tải : 0

Huế Xưa

Lê Sang, Trường Sơn | Lượt nghe : 133 | Lượt tải : 0

Cho Vừa Lòng Em

Lê Sang, Dương Hồng Loan | Lượt nghe : 120 | Lượt tải : 0

Khóc Thầm

Lê Sang | Lượt nghe : 62 | Lượt tải : 0

LK Về Quê 2

Lê Sang, Giáng Tiên | Lượt nghe : 106 | Lượt tải : 0

Hương tóc mạ non

Lê Sang, Dương Hồng Loan | Lượt nghe : 122 | Lượt tải : 0

Hoa trinh nữ

Lê Sang, Giáng Tiên | Lượt nghe : 147 | Lượt tải : 0

Tình lúa duyên trăng

Lê Sang, Lưu Ánh Loan | Lượt nghe : 87 | Lượt tải : 0

Sầu tím thiệp hồng

Lê Sang, Tố My | Lượt nghe : 80 | Lượt tải : 0

Dấu chân kỷ niệm

Lê Sang, Tố My | Lượt nghe : 79 | Lượt tải : 0

Không có video

Tiểu sử

Tên thật: Lê Sang

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin