Long Halo

Ca khúc

Thiên Thần

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2403

Ngày Mai

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 12129

Em Về Tinh Khôi

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2166

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2287

Angel Faded

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 3790

Album

Bài hát

Thiên Thần

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2403 | Lượt tải : 0

Ngày Mai

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 12129 | Lượt tải : 0

Em Về Tinh Khôi

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2166 | Lượt tải : 0

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2287 | Lượt tải : 0

Angel Faded

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 3790 | Lượt tải : 0

Không có video

Tiểu sử

Tên thật: Long Halo

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin