Long Halo

Ca khúc

Thiên Thần

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2433

Ngày Mai

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 12224

Em Về Tinh Khôi

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2202

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2337

Angel Faded

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 3836

Album

Bài hát

Thiên Thần

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2433 | Lượt tải : 0

Ngày Mai

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 12224 | Lượt tải : 0

Em Về Tinh Khôi

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2202 | Lượt tải : 0

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2337 | Lượt tải : 0

Angel Faded

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 3836 | Lượt tải : 0

Không có video

Tiểu sử

Tên thật: Long Halo

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin