Long Halo

Ca khúc

Thiên Thần

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2460

Ngày Mai

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 12410

Em Về Tinh Khôi

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2244

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2376

Angel Faded

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 3891

Album

Bài hát

Thiên Thần

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2460 | Lượt tải : 0

Ngày Mai

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 12410 | Lượt tải : 0

Em Về Tinh Khôi

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2244 | Lượt tải : 0

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2376 | Lượt tải : 0

Angel Faded

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 3891 | Lượt tải : 0

Không có video

Tiểu sử

Tên thật: Long Halo

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin