Long Halo

Ca khúc

Thiên Thần

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2338

Ngày Mai

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 11907

Em Về Tinh Khôi

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2113

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 2225

Angel Faded

Tóc Tiên, Touliver, Long... Tóc Tiên, Touliver, Long Halo |Lượt nghe : 3728

Album

Bài hát

Thiên Thần

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2338 | Lượt tải : 0

Ngày Mai

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 11907 | Lượt tải : 0

Em Về Tinh Khôi

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2113 | Lượt tải : 0

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 2225 | Lượt tải : 0

Angel Faded

Tóc Tiên, Touliver, Long Halo | Lượt nghe : 3728 | Lượt tải : 0

Không có video

Tiểu sử

Tên thật: Long Halo

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin