Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP

Album

Bài hát

Việt Nam tiến lên

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 3443 | Lượt tải : 0

Cơn mưa ngang qua

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 4892 | Lượt tải : 0

Khuôn mặt đáng thương

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 33881 | Lượt tải : 0

Chắc Ai Đó Sẽ Về

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 5656 | Lượt tải : 0

Em của ngày hôm qua The Remix

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 4924 | Lượt tải : 0

Thái Bình Mồ Hôi Rơi

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 7445 | Lượt tải : 0

Không Phải Dạng Vừa Đâu

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 28234 | Lượt tải : 0

Chắc Ai Đó Sẽ Về (Remix 2014)

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 8104 | Lượt tải : 0

Em của ngày hôm qua new ver

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 4661 | Lượt tải : 0

Em của ngày hôm qua (beat)

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 17307 | Lượt tải : 859

Em của ngày hôm qua

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 73278 | Lượt tải : 8793

Làm Người Luôn Yêu Em

Sơn Tùng M-TP | Lượt nghe : 23557 | Lượt tải : 1339

Tiểu sử

Tên thật: Vũ Sơn Tùng

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin

Yêu thích 57 FANS