Trae Tha Truth

Không có Album

Bài hát

Night and Day

Lil Wayne, Lloyd, Trae Tha Truth | Lượt nghe : 870 | Lượt tải : 70

I'm From Texas

Trae Tha Truth | Lượt nghe : 748 | Lượt tải : 22

Tiểu sử

Tên thật: Trae Tha Truth

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Tên thât: Trae Tha Truth

Ngày sinh:

Quốc gia: United States

Thông tin

Yêu thích 0 FANS

Tên thât: Trae Tha Truth Ngày sinh: Quốc gia: United States