Trang Pháp

Album

Bài hát

Tạm biệt anh

Trang Pháp | Lượt nghe : 307 | Lượt tải : 0

We Don't Talk Anymore (Big Hits 2016 Live)

Trang Pháp | Lượt nghe : 279 | Lượt tải : 0

Chỉ Là (Big Hits 2016 Live)

Trang Pháp | Lượt nghe : 213 | Lượt tải : 0

Nếu Thời Gian Trở Lại

Trang Pháp | Lượt nghe : 317 | Lượt tải : 0

Giấu

Trang Pháp | Lượt nghe : 325 | Lượt tải : 0

Giấu beat

Trang Pháp | Lượt nghe : 310 | Lượt tải : 0

Chỉ là

Trang Pháp | Lượt nghe : 354 | Lượt tải : 0

Quay lại

Trang Pháp | Lượt nghe : 2380 | Lượt tải : 0

Là Anh

Trang Pháp, TY | Lượt nghe : 405 | Lượt tải : 0

Nắm Lấy Vinh Quang

Minh Beta, Trang Pháp | Lượt nghe : 381 | Lượt tải : 0

Lolita Remix

Trang Pháp | Lượt nghe : 686 | Lượt tải : 0

Last Christmas

Various Artists, Trang Pháp | Lượt nghe : 525 | Lượt tải : 0

Lệ Hồng Nhan

Various Artists, Trang Pháp | Lượt nghe : 500 | Lượt tải : 0

Believe

Mr T, Trang Pháp | Lượt nghe : 856 | Lượt tải : 0

Đêm remix

Trang Pháp, TY | Lượt nghe : 894 | Lượt tải : 0

Tiểu sử

Tên thật: Trang Pháp

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin