Trang Pháp

Album

Bài hát

Tạm biệt anh

Trang Pháp | Lượt nghe : 85 | Lượt tải : 0

We Don't Talk Anymore (Big Hits 2016 Live)

Trang Pháp | Lượt nghe : 74 | Lượt tải : 0

Chỉ Là (Big Hits 2016 Live)

Trang Pháp | Lượt nghe : 41 | Lượt tải : 0

Nếu Thời Gian Trở Lại

Trang Pháp | Lượt nghe : 83 | Lượt tải : 0

Giấu

Trang Pháp | Lượt nghe : 144 | Lượt tải : 0

Giấu beat

Trang Pháp | Lượt nghe : 125 | Lượt tải : 0

Chỉ là

Trang Pháp | Lượt nghe : 168 | Lượt tải : 0

Quay lại

Trang Pháp | Lượt nghe : 2081 | Lượt tải : 0

Là Anh

Trang Pháp, TY | Lượt nghe : 225 | Lượt tải : 0

Nắm Lấy Vinh Quang

Minh Beta, Trang Pháp | Lượt nghe : 212 | Lượt tải : 0

Lolita Remix

Trang Pháp | Lượt nghe : 518 | Lượt tải : 0

Last Christmas

Various Artists, Trang Pháp | Lượt nghe : 332 | Lượt tải : 0

Lệ Hồng Nhan

Various Artists, Trang Pháp | Lượt nghe : 316 | Lượt tải : 0

Believe

Mr T, Trang Pháp | Lượt nghe : 624 | Lượt tải : 0

Đêm remix

Trang Pháp, TY | Lượt nghe : 712 | Lượt tải : 0

Tiểu sử

Tên thật: Trang Pháp

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin