Trang Pháp

Album

Bài hát

Tạm biệt anh

Trang Pháp | Lượt nghe : 176 | Lượt tải : 0

We Don't Talk Anymore (Big Hits 2016 Live)

Trang Pháp | Lượt nghe : 131 | Lượt tải : 0

Chỉ Là (Big Hits 2016 Live)

Trang Pháp | Lượt nghe : 99 | Lượt tải : 0

Nếu Thời Gian Trở Lại

Trang Pháp | Lượt nghe : 163 | Lượt tải : 0

Giấu

Trang Pháp | Lượt nghe : 212 | Lượt tải : 0

Giấu beat

Trang Pháp | Lượt nghe : 197 | Lượt tải : 0

Chỉ là

Trang Pháp | Lượt nghe : 233 | Lượt tải : 0

Quay lại

Trang Pháp | Lượt nghe : 2206 | Lượt tải : 0

Là Anh

Trang Pháp, TY | Lượt nghe : 279 | Lượt tải : 0

Nắm Lấy Vinh Quang

Minh Beta, Trang Pháp | Lượt nghe : 264 | Lượt tải : 0

Lolita Remix

Trang Pháp | Lượt nghe : 581 | Lượt tải : 0

Last Christmas

Various Artists, Trang Pháp | Lượt nghe : 395 | Lượt tải : 0

Lệ Hồng Nhan

Various Artists, Trang Pháp | Lượt nghe : 382 | Lượt tải : 0

Believe

Mr T, Trang Pháp | Lượt nghe : 702 | Lượt tải : 0

Đêm remix

Trang Pháp, TY | Lượt nghe : 769 | Lượt tải : 0

Tiểu sử

Tên thật: Trang Pháp

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin