Trang Pháp

Album

Bài hát

Tạm biệt anh

Trang Pháp | Lượt nghe : 242 | Lượt tải : 0

We Don't Talk Anymore (Big Hits 2016 Live)

Trang Pháp | Lượt nghe : 199 | Lượt tải : 0

Chỉ Là (Big Hits 2016 Live)

Trang Pháp | Lượt nghe : 160 | Lượt tải : 0

Nếu Thời Gian Trở Lại

Trang Pháp | Lượt nghe : 234 | Lượt tải : 0

Giấu

Trang Pháp | Lượt nghe : 263 | Lượt tải : 0

Giấu beat

Trang Pháp | Lượt nghe : 250 | Lượt tải : 0

Chỉ là

Trang Pháp | Lượt nghe : 285 | Lượt tải : 0

Quay lại

Trang Pháp | Lượt nghe : 2283 | Lượt tải : 0

Là Anh

Trang Pháp, TY | Lượt nghe : 330 | Lượt tải : 0

Nắm Lấy Vinh Quang

Minh Beta, Trang Pháp | Lượt nghe : 315 | Lượt tải : 0

Lolita Remix

Trang Pháp | Lượt nghe : 636 | Lượt tải : 0

Last Christmas

Various Artists, Trang Pháp | Lượt nghe : 457 | Lượt tải : 0

Lệ Hồng Nhan

Various Artists, Trang Pháp | Lượt nghe : 435 | Lượt tải : 0

Believe

Mr T, Trang Pháp | Lượt nghe : 767 | Lượt tải : 0

Đêm remix

Trang Pháp, TY | Lượt nghe : 816 | Lượt tải : 0

Tiểu sử

Tên thật: Trang Pháp

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin