Tronie Ngô

Không có Album

Bài hát

Ngoài anh ra không còn ai khác đâu

Tronie Ngô, 1 DEE | Lượt nghe : 271 | Lượt tải : 0

Vì một người

Tronie Ngô | Lượt nghe : 165 | Lượt tải : 0

Ngoài anh ra không còn ai khác đâu

Tronie Ngô | Lượt nghe : 0 | Lượt tải : 0

Ngoai anh ra khong con ai khac dau

Tronie Ngô | Lượt nghe : 165 | Lượt tải : 0

Vài giây

Hoàng Rapper, Tronie Ngô | Lượt nghe : 328 | Lượt tải : 0

Giờ em nơi đâu

Andree, Tronie Ngô | Lượt nghe : 726 | Lượt tải : 0

Muộn acapella version

Đại Nhân, Tronie Ngô | Lượt nghe : 940 | Lượt tải : 0

Giờ em nơi đâu

Tronie Ngô | Lượt nghe : 456 | Lượt tải : 0

Looking for you

Nguyễn Xuân Lân, Tronie Ngô | Lượt nghe : 711 | Lượt tải : 0

Chết chưa cho chưa

Tronie Ngô | Lượt nghe : 819 | Lượt tải : 0

Sexy Night Edit

Hoàng Rapper, Tronie Ngô | Lượt nghe : 406 | Lượt tải : 0

Sexy Night Remix

Hoàng Rapper, Tronie Ngô | Lượt nghe : 388 | Lượt tải : 0

Không thể quên remix

Tronie Ngô | Lượt nghe : 1372 | Lượt tải : 0

Tiểu sử

Tên thật: Ngô Trọng Thành

Thể loại:

Ngày sinh: Không rõ

Thông tin