...
...
Bên Nhau Thật Khó (Remix) Châu Khải Phong
...
Củi Tre Dễ Nấu (Remix) Đông Phương Tường
...
...
...
...
...
Chiều Xuân (Remix) Lâm Chấn Kiệt
...
...
Hai Lúa Về Làng (Remix) Đông Phương Tường
...
...
...
...
...