Nhạc Hoa
Xiang Yi Ge Ren Cecilia Cheung
3,589
Wo Xiang Yi Ge Ren Cecilia Cheung
2,566
Yu Jian Liao Ni Trần Dịch Tấn
2,511
A Niu Trần Dịch Tấn
2,821
Tao Hua Zhuan Cecilia Cheung
2,008
Ai Qing Xue Qi Cecilia Cheung
2,407
16 Yue 6 Ri Qing Trần Dịch Tấn
2,141
Fu Kua Trần Dịch Tấn
2,421
Pu Tao Cheng Shu Shi Trần Dịch Tấn
2,372
San Ge Ren Di Tan Ge Trần Dịch Tấn
4,525
Bu Liang Shi Hao Trần Dịch Tấn
4,444
Pa Si Trần Dịch Tấn
4,393
Da Ge Nu Trần Dịch Tấn
4,320
Xin Mei Ren Zhu Yi Trần Dịch Tấn
4,308
Xiao Long Nu Trịnh Dung
4,330
Nạp tiền cho tui

Dalink Studio

01
Éo le cuộc tình

Dương Ngọc Thái

02
A Better Day

Lương Gia Huy

05
Chiếc Khăn Gió Ấm

Khánh Phương

06
Dằm Trong Tim

Lương Bích Hữu

07
Hai Ba Năm

Phạm Trưởng

08
Cầu Vồng Khuyết

Tuấn Hưng

09
Ngồi bên em

Phan Đinh Tùng

11
Chỉ yêu mình em

Châu Khải Phong

12
Trang giấy trắng

Phạm Trưởng

14