Trái tim còn đau

Duy Mạnh

Nỗi lòng người tha hương

Duy Mạnh

Chỉ Một Lần Em Đến

Duy Mạnh

Bóng trăng đang dần trôi

Duy Mạnh

Ta Đâu Có Say

Duy Mạnh

Giây phút chia xa (Remix)

Duy Mạnh

Hãy nhìn lại mình đi

Duy Mạnh

Khóc cho người đi (Remix)

Duy Mạnh

Hãy về đây bên anh

Duy Mạnh

Xin Cho Em Một Cơ Hội

Duy Mạnh

Lời sám hối của kẻ hoàn lương

Duy Mạnh

Phải Chăng Tôi Yêu Hai Người

Duy Mạnh

Con Sẽ Không Quên

Duy Mạnh

Ước cho em quay về

Duy Mạnh

Lời xám hối của kẻ hấp hối version 2

Duy Mạnh