Chỉ Một Lần Em Đến

Duy Mạnh

Con Sẽ Không Quên

Duy Mạnh

Yêu Để Làm Chi

Duy Mạnh

Trái tim khóc

Duy Mạnh

Lời xám hối của kẻ hấp hối version 2

Duy Mạnh

Hãy nhìn lại mình đi

Duy Mạnh

Khóc cho người đi (Remix)

Duy Mạnh

Giây phút chia xa (Remix)

Duy Mạnh

Anh Đã Yêu Em

Duy Mạnh

Mong đời thứ lỗi version 2

Duy Mạnh

Hãy Về Đây Bên Anh

Duy Mạnh

Khóc cho người ra đi remix

Duy Mạnh

Phải Chăng Tôi Yêu Hai Người

Duy Mạnh

Ước cho em quay về

Duy Mạnh

Ta Đâu Có Say

Duy Mạnh