Tuy hung ly qua cau Tuan Khuong MS: 9399428
Tuy Hung Ly Qua Cau Tuan Khuong MS: 573883
Tuy hung ly qua cau Tuan Khuong MS: 9406856
Ngau Hung Ly Qua Cau Tuan Khuong ft Thanh Xuyen MS: 5748459
Anh hung san co 1 Quach Beem ft Minh Tuan ft Huynh Nhat Dong MS: 7333068
Ngay Trai Tim Khoc Dj Hung Bi Remix Cao Tung Anh MS: 572637
IMS Ha Nam dat me anh hung remix 849822434xx MS: 5967241
Tan Remix Tuan Hung MS: 5766914
Doi Cha Quay Ve Ly My Hung Tuan Khuong MS: 5747364
Doi cha quay ve Ly my hung Tuan Khuong MS: 5313080
Doi Cha Quay Ve Ly My Hung Tuan Khuong MS: 65612301
Tuan busy Viettel Studio MS: 6557769
Tuan busy Viettel Studio MS: 678195
Doi Cha Quay Ve Ly My Hung 1 Tuan Khuong MS: 65612302
Dem Dinh Menh Remix Tuan Hung MS: 5766815