Em không là duy nhất

Trình bày: Tóc Tiên
Sáng tác: Không rõ

Lượt tải : 424

Giá: 3000

Mã: 5408123

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 498

Giá: 3000

Mã: 5421978

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 498

Giá: 3000

Mã: 5651701

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 927

Giá: 3000

Mã: 85111541

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 804

Giá: 3000

Mã: 5353814

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Xem thêm »

Để tải bài hát làm nhạc chờ, nhấn phím ‘Tải’ hoặc soạn tin BH MãSốBàiHát gửi 1221

Để tặng bài hát làm nhạc chờ cho thuê bao khác, nhấn nút ‘Tặng’ rồi nhập số thuê bao. Hoặc soạn tin TANG MãSốBàiHát SĐT tặng gửi 1221.

Imuzik nhạc chờ là dịch vụ cho phép khách hàng cài đặt các bản nhạc, ca khúc hoặc những âm thanh độc đáo để người gọi đến được thưởng thức trong khi chờ người nghe nhấc máy.

Xem hướng dẫn sử dụng dịch vụ
Cài đặt nhạc chờ trong Bộ sưu tập cá nhân của bạn