I Knew You Were Trouble

Trình bày: Taylor Swift
Sáng tác: Không rõ

Lượt tải : 3978

Giá: 3000

Mã: 6363714

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 17

Giá: 3000

Mã: 8973131

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 56

Giá: 3000

Mã: 934297

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 20

Giá: 3000

Mã: 715196

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Lượt tải : 20

Giá: 3000

Mã: 9021246

Số điện thoại không hợp lệ vui lòng nhập lại!

Để tải bài hát làm nhạc chờ, nhấn phím ‘Tải’ hoặc soạn tin BH MãSốBàiHát gửi 1221

Để tặng bài hát làm nhạc chờ cho thuê bao khác, nhấn nút ‘Tặng’ rồi nhập số thuê bao. Hoặc soạn tin TANG MãSốBàiHát SĐT tặng gửi 1221.

Imuzik nhạc chờ là dịch vụ cho phép khách hàng cài đặt các bản nhạc, ca khúc hoặc những âm thanh độc đáo để người gọi đến được thưởng thức trong khi chờ người nghe nhấc máy.

Xem hướng dẫn sử dụng dịch vụ
Cài đặt nhạc chờ trong Bộ sưu tập cá nhân của bạn