Trọng Phúc - Phương Jimmy
Đắp mộ cuộc tình Phi Bằng - Phương Jimmy
Đoạn tuyệt Phương Jimmy
Cho vừa lòng em Phương Jimmy
Giã từ Phương Jimmy
Tình xưa Phương Jimmy
Tân Cổ Hòn Vọng Phu Trọng Phúc - Ngọc Huyền
Chúc Tết Trọng Phúc - Ngọc Huyền
Thuyền Hoa Trọng Phúc - Ngọc Huyền
Mời Anh Về Thăm Quê Em Trọng Phúc - Ngọc Huyền
Tân Cổ Ảo Mộng Tình Yêu Trọng Phúc - Ngọc Huyền
Bâng Khuâng Nắng Miệt Vườn Trọng Phúc - Ngọc Huyền
Nhịp Cầu Ai Bắc Qua Sông Trọng Phúc - Ngọc Huyền
Ru Lại Câu Hò Trọng Phúc - Ngọc Huyền
Tiễn Biệt Trọng Phúc - vân My
Đế Vương

Đình Dũng

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

04
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

08
Đơn Giản Anh Yêu Em

Hồ Quốc Việt

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06