...
Tình Cũ Tuấn Quang
...
Phận Nghèo Tuấn Quang
...
Đam Mê Nhất Thời Tuấn Quang
...
Anh Đã Sai Rồi Tuấn Quang
...
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên
...
Lòng Mãi Yêu Thương Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng
...
Câu Hò Điệu Lý Còn Đây Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng
...
Mực Tím Mồng Tơi Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
...
Tình Yêu Cô Đơn Hồng Phượng
...
Lời Anh Hứa Hồng Phượng
...
Chung Vầng Trăng Đợi Đông Dương - Hồng Phượng
...
Hoa Tím Người Xưa Hồng Phượng
...
Người Quên Kẻ Nhớ Hồng Phượng
...
Nếu Anh Đừng Hẹn Hồng Phượng
...
Mai Anh Đi Rồi Hồng Phượng