Nhiều Ca Sĩ - W/N

Làm Sao Anh Có Thể? Nhiều Ca Sĩ - Mỹ Mỹ
Chạy Đi Đâu Con Sâu Nhiều Ca Sĩ - Pink Frog
Cố Lên Sài Gòn Ưng Hoàng Phúc - Nhiều Ca Sĩ
Chẳng Thể Ghét Em Nhiều Ca Sĩ - Hagii
Mặc Kệ Nhiều Ca Sĩ - Dakota
69521 CYPHER Nhiều Ca Sĩ - 5Zone
Nothing Else Matters Miley Cyrus - Nhiều Ca Sĩ
Love Me Better Nhiều Ca Sĩ - Dillon Francis
Turning Me Up (Hadal Ahbek) Nhiều Ca Sĩ - Issam Alnajjar
His & Hers Nhiều Ca Sĩ - Don Toliver
Track Star Chris Brown - Nhiều Ca Sĩ
Enemies Nhiều Ca Sĩ - Jords