...
Xuân Xa Mẹ Lưu Ánh Loan
...
Hạnh Phúc Nơi Nào Lưu Ánh Loan
...
...
Phận Buồn Con Gái Lưu Ánh Loan
...
Lk Tình Nghèo Có Nhau Lưu Ánh Loan - Various Artists
...
...
Biển Tình Lưu Ánh Loan
...
Nghịch cảnh đời em Lưu Ánh Loan
...
...
...
Liên Khúc Lý Lưu Ánh Loan
...
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trang Anh Thơ - Lưu Ánh Loan
...
...
Mười Năm Tình Cũ Lưu Ánh Loan