...
Liên Khúc Lý Lưu Ánh Loan
...
...
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trang Anh Thơ - Lưu Ánh Loan
...
...
Mười Năm Tình Cũ Lưu Ánh Loan
...
Còn Gì Cho Nhau Lưu Ánh Loan
...
Cho Vừa Lòng Anh Lưu Ánh Loan
...
...
Đêm Cuối Tình Yêu Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Khúc Nhạc Ngày Xuân Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Tình Yêu Cách Trở Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
...
Thiên Duyên Tiền Định Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
...
Thương Quá Việt Nam Hữu Thọ - Lưu Ánh Loan
...
Ave Maria Con Dâng Lời Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
...
Lk Vòng Tay Nào Cho Em Lưu Ánh Loan - Thiên Quang