Freaky - Haro
Một Ngày Nắng Freaky - Anh Thư Phan
Không Một Ai JC Hưng - Freaky
2H Sáng Nhiều Ca Sĩ - Freaky
2H Sáng (Beat) Nhiều ca sĩ
2H Sáng Nhiều ca sĩ
GENZ Freaky - Nhật Hoàng
Gu (Cucak Remix) Seachains - Freaky
Gu (Lofi) Nhiều ca sĩ
Gu (Him Remix) Seachains - Freaky
01I JC Hưng - Freaky
Có Bao Giờ Freaky - The Meo
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Cà Phê

Min.

05
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

06
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11