Đông Phương Tường
Hai Lúa Về Làng Đông Phương Tường - Huỳnh Tuấn Sang
Nỗi Buồn Trương Chi Đông Phương Tường
Lỡ Phận Duyên Nghèo Đông Phương Tường
Người Nghèo Tương Tư Đông Phương Tường - Hàn Cảnh Sơn
Nỗi lòng cô công nhân Đông Phương Tường - Lâm Trí Hải
Tư Ếch cầu hôn Đông Phương Tường
Nỗi đau con tim Đông Phương Tường
Mưa dầm thấm lâu Đông Phương Tường
Miền Tây là số 1 Đông Phương Tường
Miền Trung Number 1 Trường Giang - Đông Phương Tường
Uống rượu đừng lái xe Đông Phương Tường
Miền Tây Number 1 Đông Phương Tường
Chuyện tình hugo Đông Phương Tường