...
Ai Ra Xứ Huế Đông Quân - Phương Thùy
...
...
...
Bài Tình Ca Mùa Đông Hạnh Nguyên - Đông Quân
...
Tiễn Biệt Đông Quân - Bùi Tuyết Mai
...
Vỗ Về Giấc Mơ Đông Quân
...
Quê Nhà Đông Quân
...
Phượng Hồng Đông Quân
...
Ngày Em Đi Đông Quân
...
...
...
Khúc Nhạc Buồn Đông Quân
...
...
Dĩ Vãng Nhạt Nhòa Đông Quân
...