Đức Phúc - Hòa Minzy
Kết Thúc Bắt Đầu Đức Phúc - Da LAB
Nhật Ký Nhiều ca sĩ
Cứ Yêu Đi Đức Phúc - Hòa Minzy
Năm ấy Đức Phúc
Sẽ Chiến Thắng Nhiều ca sĩ
Ăn Gì Đây Mr.t - Hòa Minzy