...
...
Tết Xa Hóa Gần Hòa Minzy
...
...
...
Nhật Ký Nhiều ca sĩ
...
...
Cứ Yêu Đi Đức Phúc - Hòa Minzy
...
Năm ấy Đức Phúc
...
Sẽ Chiến Thắng Nhiều ca sĩ
...
Ăn Gì Đây Mr.t - Hòa Minzy