Huỳnh Nhật Đông
Yêu người không hạnh phúc Lý Hải - Huỳnh Nhật Đông
Anh yêu em I love you Huỳnh Nhật Đông
Anh Hùng Sân Cỏ Nhiều ca sĩ
Hạnh phúc bên em Huỳnh Nhật Đông
Cơn mưa hoang đường Huỳnh Nhật Đông
TWIST LA LA LA Huỳnh Nhật Đông