...
Yêu Nhanh Kết Thúc Nhanh Huỳnh Nhật Đông
...
Yêu Thương Mong Manh Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
...
Cỏ Úa Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
...
Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
...
Người Mang Tâm Sự Huỳnh Nhật Đông
...
Xin Còn Gọi Tên Nhau Huỳnh Nhật Đông
...
Diễm Xưa Huỳnh Nhật Đông
...
Như Đã Dấu Yêu Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
...
Ngày Buồn Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
...
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
...
Mẹ Huỳnh Nhật Đông
...
Sầu Đông Huỳnh Nhật Đông
...
Tình Phiêu Lãng (Remix) Huỳnh Nhật Đông
...
Hãy Xem Anh Là Bờ Vai Huỳnh Nhật Đông
...
Khánh Hòa Tôi Yêu Nhiều ca sĩ