...
Buồn Ngô Quang Vinh
...
Người Yêu Cô Đơn Ngô Quang Vinh
...
Xin Thời Gian Qua Mau Ngô Quang Vinh
...
...
...
Biển Nhớ (Ver. 1) Ngô Quang Vinh
...
Về Lại Phố Xưa . Ngô Quang Vinh
...
...
Nỗi Nhớ . Ngô Quang Vinh
...
Tình Khúc 24 . Ngô Quang Vinh
...
Nỗi Nhớ Mùa Đông . Ngô Quang Vinh
...
Mơ Về Nơi Xa Lắm . Ngô Quang Vinh
...
...
Mây Xưa . Ngô Quang Vinh
...
Khúc Mưa . Ngô Quang Vinh