Phan Mạnh Quỳnh

Đèn Trời Phan Mạnh Quỳnh
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Đa Đoan Phan Mạnh Quỳnh
Đàn Ông Không Nói Karik - Phan Mạnh Quỳnh
Đi Để Trở Về Mashup Phan Mạnh Quỳnh - Soobin Hoàng Sơn
Tết Về Sớm Nhé Phan Mạnh Quỳnh
Nhạt Phan Mạnh Quỳnh
Không Quan Trọng Beat Phan Mạnh Quỳnh - Lê Bảo Bình
Huyền Thoại Phan Mạnh Quỳnh