Phương Mỹ Chi - RTee - Erik - DTAP
Việt Nam Tử Tế Tóc Tiên - DTAP
Nam Quốc Sơn Hà Nhiều Ca Sĩ - DTAP
Tết Sum Vầy Phương Mỹ Chi - Tamke
Em Nào Nhớ Tui RTee - Thiên Khôi
Jetts It Up Ngô Kiến Huy - DTAP
Việt Nam Tử Tế Nhiều ca sĩ
Ăn Sáng Nha Suni Hạ Linh - Erik
Cổ Tích Erik (ST.319)
Thích Ca Mâu Ni Phật Phương Mỹ Chi
Liên Hoa Phương Mỹ Chi
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10