Thanh Hà - Thanh Hằng
Chiều Một Mình Qua Phố Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Cát Bụi Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Ru Đời Đi Nhé Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Phôi Pha Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Tân Cổ Ca Dao Tình Mẹ Thanh Hằng - Nguyễn Thiên Kim